Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Charakteristika školy

 


 • MŠ Pošumavská je moderní dvoupavilonová sídlištní školka se čtyřmi třídami a vlastní školní zahradou. Celý komplex je umístěn v klidové zóně města. MŠ byla účelově vystavena v akci „Z“ a otevřena v r.1983.

 

 • Budova MŠ byla původně majetkem firmy Alfa Plastik a.s Bruntál. Zřizovatel Město Tachov ji mělo v pronájmu do roku 2007 .V tomto roce byla budova nabídnuta k odkoupení Městu Tachov, které bylo vlastníkem pozemku okolo předškolního zařízení.
 • V současné době je vlastníkem i zřizovatelem Město Tachov.

 

 • Z historie:Prvních 7 let byli kromě pedagogického sboru všichni zaměstnanci zaměstnáni u a.s.Strojplast , která plně financovala provoz a opravy tohoto zařízení. Přednostně byly zařazovány děti zaměstnanců tohoto podniku .

 

 • V roce 1990 přešla mateřská škola do bezplatného pronájmu Města Tachov.Všichni pedagogičtí i provozní pracovníci se stali zaměstnanci Referátu školství-Školský úřad Tachov.
 • Od 1.1.2003 pracuje MŠ jako samostatný právní subjekt.
 • Od vstupu do právní subjektivity a odkoupení budovy do vlastnictví Města Tachova se v mateřské škole mnoho změnilo.

 

 • V současné době je mateřská škola velmi pěkně opravena a zateplena. Má vlastní zmodernizovanou kotelnu. Interiéry i sociální zařízení tříd jsou nové. Jsou zmodernizovány všechny dětské šatny a pokračuje se ve vybavování školní zahrady. Mateřská škola hledá prostředky na vybudování víceúčelového hřiště na východní části zahrady.
 • Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP , který je v souladu s RVP a zařazuje moderní formy výuky - práce na interaktivních tabulích.

 

 • Kapacita MŠ i školní jídelny je 100 dětí.Děti jsou zařazovány do tříd podle věku.
 • Na školní rok 2019/2020 je kapacita MŠ naplněna.

      


masinka2015.jpg

 

 

Školka zaměstnává celkem 15 zaměstnanců:

 • Pedagogický sbor:


ředitelka: Mgr. Ladislava Pitrová
 

učitelky: Johanka Kropáčová, Lenka Straková, Lišková Renata, Jiřina Babinová, Hana Dvořáková, Božena Bednářová, Iveta Králová, Květa Smihtodská

   


 • Provozní zaměstnanci:


vedoucí stravování: Michálková Alena,
kuchařky:  Kocandová Lenka, Koutková Hana
školnice: Vacková Jana
uklízečka: Ferenczová Lucie
topič: Milan Gajdoš -sezónní zaměstnanec

 


 

Mateřská škola si vytváří vlastní vzdělávací program.